การติดตั้งหลอดไฟไล่ยุง NPS

การติดตั้งในบ้านเรือนทั่วไป

หากภายในบ้านมีหลอดไฟแบบหลอดตะเกียบที่ห้อยหรือฝังฝ้าเพดานอยู่ สามารถเปลี่ยนหลอดเดิมได้ทันที โดยที่ขั้วหลอดต้องอยู่ในแนวดิ่งกับพื้น

*ไม่แนะนำให้ใช้ หลอดไฟไล่ยุง ในแนวเฉียงหรือแนวนอน

หลอดไฟไล่ยุง จะมีประสิทธิภาพในการไล่ยุง ประมาณ 12 ตารางเมตร ยุงจะลดลง 60 – 80% หากภายในบ้านมีหลอดไฟหลายชนิด แนะนำให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟไล่ยุงทั้งหมด หรือเปิดใช้เฉพาะ หลอดไฟไล่ยุงเท่านั้น เพราะหากมีแสงไฟจากหลอดอื่นมาปนประสิทธิภาพในการไล่ยุงของแสงไฟจะลดลง

หากท่านติดตั้งหลอดไฟไล่ยุงใหม่ แนะนำให้ติดสูงจากพื้น 50 – 240 เซนติเมตร เพื่อให้แสงกระจายได้อย่างเต็มที่

การติดตั้งตามคอกปศุสัตว์

ควรติดหลอดไฟไล่ยุงให้สูงจากพื้นประมาณ 2.40 เมตร หรือไม่ให้สัตว์โดนได้

การเปิดไฟในช่วงหัวค่ำหรือเวลากลางคืน เมื่อเปิดไฟแล้วควรไล่ยุงบริเวณที่มืดแสงไฟเข้าไม่ถึงออกไป

คำแนะนำเพิ่มเติม

  1. ควรเช็ดทำความหลอดไฟทุกเดือน เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะหลอดไฟ ทำให้ประสิทธิภาพในการกระจายแสงลดลง
  2. หากวันใดที่มีฝนตกในช่วงค่ำหรือกลางคืน ละออกน้ำฝนจะกระเด็นติดตายุง จะส่งผลให้แสงจากหลอดไฟมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงลดลง
  3. หลอดไฟไล่ยุงนี้ได้จดสิทธิบัตร และได้รับความคุ้มครองด้วยกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่แนะนำดัดแปลง แก้ไขผลิตภัณฑ์นี้
error: หลอดไฟไล่ยุง!!